แบบฟอร์มลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

** เพื่อสิทธิ์ของท่าน กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกจองวัคซีน


ข้อมูลลงทะเบียนจองวัคซีน ซิโนฟาร์ม